บทบาทของครูในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 asean_teather           ควรเน้นการพัฒนา “บุคคล”  การเปลี่ยนกรอบความคิดให้ข้ามแดน  การหล่อหลอมอนาคตของอาเซียน  การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นทั้งประชาชนของประเทศและประชาชนของอาเซียน ส่งเสริมการเตรียมทักษะ  การปรับทัศนคติและเพิ่มสมรรถนะ  การเตรียมพร้อมด้านทักษะภาษา ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  การเรียนรู้เรื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง  การเปิดโลกทัศน์  เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s