เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

asean_38

 

1.รับรู้ สร้างความเข้าใจข้อมูลประชาคมอาเซียน และข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

2.วิเคราะห์ผลกระทบ ทั้งบวกและลบ

3.พร้อมปรับตัวและแข่งขันในเวทีภูมิภาคและระดับโลก

4.กำหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลง

5.รักษาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า

6.ขยายผลสำหรับกลุ่มที่มีโอกาส ใช้จุดแข็งที่มี และสร้างภูมิคุ้มกันจุดด้อย

7.สร้างเครือข่ายการผลิตและพันธมิตรทางการค้ากับประเทศสมาชิกอาเซียน

8.ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในชุมชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

9.เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นของประเทศสมาชิกอาเซียน

10.ประชาชนร่วมสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ เอกชน เพื่อร่วมขับเคลื่อน

11.เพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ รองรับความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s