ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

asean_39

1.ป้องกันความขัดแย้งและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อช่วยส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค

2.ช่วยให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีกลไกในการควบคุมการทำงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

3.ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น

4.ช่วยให้ไทยสามารถแก้ไขปัญหาและความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่นภัยพิบัติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์

5.ช่วยสร้างอำนาจต่อรองแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง

6.ทำให้ตัวเลขการค้าขายสินค้าเพิ่มพูนสูงขึ้น และผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ในการซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนในราคาถูกลง

7.ตลาดขนาดใหญ่ของอาเซียนกว่า 600 ล้านคน จะเป็นโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าไทยมากขึ้น

8.ร่วมมือกันปรับระเบียบและกฎเกณฑ์ของอาเซียนที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันและขจัดมาตรการกีดกันต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

9.การรวมเป็นตลาดเดียวกันจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในภูมิภาค รวมถึงประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างงานและรายได้แก่ประชาชน

10.ช่วยกระตุ้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย อาทิ ภาคธุรกิจ เกษตร ท่องเที่ยว เริ่มปรับตัวเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

11.ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย

12.การลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนจะช่วยลดปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานของประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า

13.ช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความยากจนจะลดลง สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีสวัสดิการทางสังคมที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s