ภาษาอาเซียนน่ารู้

               แม้จะอยู่กันคนละพรมแดน พูดกันคนละภาษา ก็ไม่เป็นปัญหา หากรู้จักปรับตัวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงบนความแตกต่าง

  • ไทยและลาว                  ใช้การไหว้
  • กัมพูชา                          จะคล้ายกับการไหว้ แต่จะโค้งศีรษะลงเพียงเล็กน้อย เอามือไว้ระดับหน้าอก
  • เวียดนาม                       จับมือ 2 ข้าง และ เด็กๆชาวเวียดนามจะกอดอกพร้อมกับโค้งตัวลงคำนับผู้ใหญ่
  • พม่าและอินโดนีเซีย       จับมือ
  • สิงคโปร์                         จับมือกันเบาๆ
  • ฟิลิปปินส์                       จับมือหรือโค้งคำนับ
  • บรูไนและมาเลเซีย         ผู้ชายจับมือกับผู้ชาย และผู้หญิงจับมือกับผู้หญิง
20130706120636
ภาษาฟิลิปปินส์น่ารู้
pic1
     สวัสดี                กูมูสต้า (kumusta)
ขอบคุณ                ซาลามัต (salamat)
สบายดีไหม          กูมูสต้า กา (kumusta ka)
ยินดีที่ได้รู้จัก       นาตูตูวา นาอลัม โม (natutuwa na alam no)
พบกันใหม่            มากิตา คายอง มูลิ (makita kayong muli)
ลาก่อน                  ปาอาลัม (paalam)
นอนหลับฝันดี       มาทูลอก นัง มาบูติ (matulog nang mabuti)
เชิญ                       แมค อันยาย่า (mag-anyaya)
ใช่                          โอ้โอ (oo)
ไม่ใช่                     ฮินดี้ (hindi)
อากาศดีจัง            มากันดัง พานาฮอน (magandang panahon)
อากาศร้อนมาก    มัสยาดอง มาอินิท (masyadong mainit)
อากาศหนาวมาก  มัสยาดอง มาลามิค พานาฮอน
masyadong malamig panahon)
ไม่เป็น                   ไรฮินดี้ บาเล (hindi bale)
เรียนรู้ภาษาอินโดนีเซีย
pic_2

                   สวัสดี                              เซลามัทปากิ (ตอนเช้า) 

                                                           เซลามัทซิแอง (ตอนเที่ยง)
เซลามัทซอร์ (ตอนเย็น)
เซลามัทมายัม (ตอนค่ำ)
                   ขอบคุณ                          เทริมากาสิ
                   สบายดีไหม                    อพาร์ คาบาร์
                   ยินดีที่ได้รู้จัก                 เซลามัน เบอร์จัมพา เดนกัน อันดา
                   พบกันใหม่                     ซัมไพ จำพา ลากิ
                   ลาก่อน                           บาย บาย
                   นอนหลับฝันดี                มิมพิ ยัง อินดา
                   เชิญ                                สิลาคาน
                   ใช่                                   ยา, เบอร์ทู
                  ไม่ใช่                               บูคัน
                  อากาศร้อนมาก              ดินกิน เซกาลิ
                  อากาศหนาวมาก            พานัส เซกาลิ
                 ไม่เป็นไร                          ทิดัก อพา อพา
เรียนรู้ภาษากัมพูชา
pic3

                      คำศัพท์                                         คำอ่าน

                   สวัสดี                       จุม-เรียป ซัว                         จุม-เรียบ-ซัว
                  ขอบคุณ                    ออ-กุน                                  ออ-กุน
                  สบายดีไหม              ซก ซ๊อป-บาย เจีย เต          ซก-ซ๊อบ-บาย-เจีย-เต
                  ยินดีที่ได้รู้จัก           เตรก ออ แดล บาน               เตรก-ออ-แดว-บาน
                  พบกันใหม่                ขจุ๊บคะเนียใหม่                    ขะ-จุ๊บ-คะ-เนีย-ไหม่
                  ลาก่อน                     โซว์ม เลีย เฮย                      โซ-มะ-เลีย-เฮย
                  นอนหลับฝันดี          เกล็วสุบันลอ                         เกล็ว-สุ-บัน-ลอ
                  เชิญ                           อ็อญ-เจิญ                             อ็อน-เจิน
                  ใช่                              แมน                                       แมน
                  ไม่ใช่                         มึน แมน                                 มึน-แมน
                  อากาศดีจัง               อะกะสะเทียดละออ              อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-ออ
                  อากาศร้อนมาก        อะกะสะเทียดละเดา             อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-เดา
                  อากาศหนาวมาก      อะกะสะเทียดตระเจี๋ย           อะ-กะ-สะ-เทียด-ตระ-เจี๋ย
                  ไม่เป็นไร                  มึน เอ็ย เต                              มึน-เอย-เต
                   ขอโทษ                  โสมโต่ะ , อดโต่ะ                    โสม-โต่ะ , อด-โต่ะ
เรียนรู้ภาษาบรูไน
 pic4
สวัสดี                             ซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณ                         เตริมา กะชิ
สบายดีไหม                   อาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จัก                 เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
(gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่                     เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อน                          เซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดี               มิมปิ๊ มานิส
(mimpi manis)
เชิญ                               เม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่                                  ยา (ya)
ไม่ใช่                             ทีแด๊ก (tidak)
อากาศดีจัง                    บาอิค คอค่า (baik cauca)
อากาศร้อนมาก            ซังกัด พานัส
อากาศหนาวมาก          คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค
(cauca yang sangat sejuk)
ไม่เป็นไร                       ทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)
*หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน
เรียนรู้ภาษาพม่า
pic5
หมวดเรียกบุคคล
หม่อง :            เด็กชายหรือหนุ่มโสด
อู :                   ผู้ใหญ่หรือชายสูงวัย
ม่ะ:                  เด็กผู้หญิงและสาวโสด
ดอว์:               ผู้หญิงที่มีการศึกษาทั้งโสดและแต่งงานแล้ว
อะโก:             พี่ชาย
อะมะ:             พี่สาว
อะเผ่:              พ่อ
อะเหม่ :          แม่
อะโพ :            คุณปู่/คุณตา
อะพวา:           คุณย่า /คุณยาย
เย่าจา :           ผู้ชาย
เหมมะ :          ผู้หญิง
ยีซา:               แฟน/คนรัก
หลีน:              สามี
มะย้า :            ภรรยา
หยิ่นมอง:       คนขับรถ
สะยา:             ครูชาย
สะยามะ :       ครูหญิง
ชิดตั้ด:           ทหาร
เย :                ตำรวจ
ไหน่หงั้นซาตา:  ชาวต่างประเทศ
โบเล่ :             ฝรั่ง
โยเดีย :          คนไทย
เหมี่ยนหม่า:   ชาวพม่า
 
หมวดอาหารการกิน
 
ทะมิ้นซ้าเดะ:        หิวข้าว
อะยาต่าชิเด่ะ:       อร่อย
วาบิ :                      อิ่ม
ทะมิ้น :                  ข้าวสวย
ซามปะหยิ่ว :        ข้าวต้ม
เก้างึน:                  ข้าวเหนียว
เต็ดเต่ดลก :         มังสวิรัติ
อะย่วย :               ผัก
อะตีอะนัน:           ผลไม้
หมวดเครื่องดื่ม
 
เย :                       น้ำ
เหย่กะโดะ :         น้ำแข็งก้อน
เหย่ต้ะ :               น้ำเปล่า
เหย่นวย :            น้ำร้อน
เหย่เอะ :             น้ำเย็น
เยเคเนเย่ :          น้ำแข็ง
ตัวเลขน่ารู้
1-ติท          2-หนิท          3-โตง          4-เล          5-งา
6-เช่า          7-คูนิ            8- ชิท          9-โก         10-ต๊ะเซ
เรียนรู้ภาษาลาว
pic6
หมวดคำทักทายสวัสดี พูดว่า สะบายดี
ขอบคุณ พูดว่า ขอบใจ
ขอโทษ พูดว่า ขอโทด
ฉันรักเธอ พูดว่า ข้อยฮักเจ้า
คุณชื่ออะไร พูดว่า เจ้าชื่อหยัง
ฉันชื่อราตรี พูดว่า ข้อยชื่อราตรี
เป็นอย่างไรบ้าง พูดว่า สะบายดีบ่
ลาก่อน พูดว่า ลาก่อน
โชคดี พูดว่า โชกดีหมวดคำสรรพนามฉัน พูดว่า ข้อย
คุณ, ท่าน พูดว่า เจ้า
ฉัน (พูดกับผู้ที่อาวุโสกว่า) พูดว่า เฮา
ตัวเอง, เธอ (พูดกับคนที่สนิทสนม) พูดว่า โต
พ่อตา แม่ยาย พูดว่า พ่อเถ้า แม่เถ้า
หมวดการซื้อของเป็นเงินเท่าไร พูดว่า ถึกเท่าได๋
แพงมาก พูดว่า แพงหลาย
ไม่แพง พูดว่า บ่แพง
ลดได้หรือไม่ พูดว่า ลุดได้บ่
นี่อะไร พูดว่า อันนี้แม่นหยัง
นั่นอะไร พูดว่า อันนั้นแม่นหยังหมวดกีฬาเตะฟุตบอล พูดว่า เตะบาน
ชกมวย พูดว่า ตีมวย
ออกกำลังกาย พูดว่า แอบกายหมวดอาหารอาหารเช้า พูดว่า เข้าเซ้า
อาหารกลางวัน พูดว่า ข้าวสวาย
อาหารเย็น พูดว่า ข้าวแลง

“ภาษาบอกรัก” ในอาเซียน
pic9
♥ บรูไน เรียกว่า ซายาจินตากันมู (Saya cintakan mu)
♥ กัมพูชา เรียกว่า บองสรันโอน (Bon sro lahn oon)
♥ อินโดนีเซีย เรียกว่า ซายาจินตาปาดามู (Saya cintapada mu)
♥ ลาว เรียกว่า ข้อยฮักเจ้า (Khoi Hak Jao)
♥ มาเลเซีย เรียกว่า ซายาจินตามู (Saya cinta mu)
♥ พม่า เรียกว่า จิตพาเด (chit pa de)
♥ ฟิลิปปินส์ เรียกว่า มาฮัลกะตา (Mahal kata)
♥ สิงคโปร์ เรียกว่า ไอเลิฟยู (I love you)
♥ ไทย เรียกว่า ฉันรักเธอ (Chan Rak Ter)
♥ เวียดนาม เรียกว่า ตอยยิ่วเอ๋ม (Toi yue em)
สวัสดีปีใหม่อาเซียน
pic11
ประเทศบรูไน , สิงคโปร์ , มาเลเซีย, อินโดนีเซีย :  Salamat Tahun Baru (เซอ ละ มัท ตา ฮุน บา รู )
ประเทศกัมพูชา : Chaul Chnam Thmey (ซัวซะเดย ชะนำทะไม )
ประเทศลาว :  สะบ๋ายดี๋ปี๋ใหม่ 
ประเทศเมียนม่าร์ :   Mingala Nit Thit Pa (เมงกะลา นิ้ ติ้ ป่า )
ประเทศฟิลิปปินส์ :  Manigong Bagong Taon (มะนิกง บะกง ทะอง)
ประเทศเวียดนาม : Chúc mừng năm mới (จุ๊ก หมิ่ง นัม เหมย )
pic12
Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s